Segona edició de la Diplomatura de Postgrau: Atenció al pacient amb sistemes de suport respiratori no invasiu (SRNI)

Segona edició de la Diplomatura de Postgrau: Atenció al Pacient amb Sistemes de Suport Respiratori No Invasiu (SRNI). La Càtedra INSPIRA-UAB posa en marxa aquesta segona edició del postgrau per seguir amb un dels seus objectius com és la promoció de la docència per a l’excel·lència de la salut respiratòria.

Es dirigeix preferentment a professionals sanitaris amb el grau d’infermeria, que vulguin aprofundir en el coneixement especialitzat de l’atenció al pacient amb sistmes de suport respiratoria no invasiu (SRNI).

INFORMACIÓ GENERAL

PLACESCRÈDITSLLOCPREUINICI DEL CURSDATES DE MATRICULACIÓMODALITATAVALUACIÓ
10-2030 ECTSUAB1.710 €17/10/2020Hasta el 01/10/2022Semi-presencial
+
On-line
40% examen classes teòriques
+
30% examen taller presencial
+
30% TFM

OBJECTIUS

 • Desenvolupar competències específiques en atenció al pacient amb patologia respiratòria amb necessitat de Sistemes de Suport Respiratori No Invasiu (SRNI) com la ventilació no invasiva, CPAP o ventilació mecànica per traqueotomia o sistemes d’oxigenoteràpia d’alt fluxe.
 • Liderar la planificació i el desenvolupament de models d’intervenció per fomentar l’atenció integral a les persones amb patologia respiratòria i a les seves famílies.
 • Elaborar, aplicar i evaluar plans de cures i intervencions en situacions d’alta complexitat tenint en compte les necessitats del pacient i la seva família utilitzant l’evidència científica en la programació d’activitats específiques i individualitzades.
 • Demostrar els coneixements i habilitats avançades pel desenvolupament i aplicació dels procediments i tècniques clíniques necessàries per atendre el pacient amb patologia respiratòria amb criteris de seguretat i qualitat.

L’alumne podrà escollir entre cinc àrees per focalitzar la seva formació. Per tant, hi ha un contingut teòric comú per a tots els participants i la realització del Treball Final, amb un tema a escollir d’entre les matèries impartides.

PLA D’ESTUDIS

MÒDUL 1: INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA AGUDA I CRÒNICA

CAPÍTOL 1.1

 • Fisiopatologia respiratòria.
 • Insuficiència respiratòria aguda (IRA) i insuficiència respiratòria crònica.
 • Escenaris clínics.

Prof. Antonio Antón

CAPÍTOL 1.2

 • Ventilació no invasiva en situació d’agudització.
 • Sistemes de pressió.
 • Indicació i procediment.

Prof. Patricia Peñacorba

CAPÍTOL 1.3

 • Ventilació no invasiva en el pacient crònic.
 • Sistemes de pressió.
 • Indicació i procediment.

Prof. Carmen Puy

CAPÍTOL 1.4

 • Insuficiència respiratòria crònica i transtorns respiratoris del son.

Prof. Mercè Mayos

CAPÍTOL 1.5

 • Oxigenoteràpia en situacions agudes i cròniques.

Prof. Laura Jiménez Santamaría / Ana Alonso León / Ariadna Farré

CAPÍTOL 1.6

 • Fisioteràpia respiratòria, sistemes de drenatge de secrecions.
 • Cought-assist.

Prof. Macarena Segura

MÒDUL 2: MANEIG I SEGUIMENT DELS PACIENTS AMB SRNI

CAPÍTOL 2.1

 • Infermera de Pràctica Avançada (IPA).

Prof. Jorgina Serra

CAPÍTOL 2.2

 • Maneig i seguiment dels pacients amb Teràpies Respiratòries Domiciliàries (TRD).

Prof. Sandra López / Noelia Pérez

CAPÍTOL 2.3

 • Maneig del pacient traqueotomitzat amb o sense ventilació.

Prof. José Blanco

CAPÍTOL 2.4

 • Ètica.
 • Protecció dels drets dels malalts.
 • Legislació actual.
 • Consentiment informat.
 • Documents de voluntats anticipades abans de passar a la part pràctica.

Prof. Miquel Àngel Viciana

MÒDUL 3 (PRÀCTIC): TALLERS

Tallers pràctics en petits grups durant 5 dies. Cada àrea temàtica tindrà un màxim de 6-8 alumnes. Opcional i fora del programa acadèmic es podrà fer un període de rotació en el servei sempre que les càrregues ho permetin.

TALLER DE VENTILACIÓ

 • Equips de ventilació.
 • Tipus.
 • Interfícies.
 • Maneig dels equips i adaptació.
 • Anàlisi del software del respirador.
 • Telemonitorització i teletractament.

TALLER D’OXÍGEN

 • Tipus de fonts fixes i portàtils.
 • Mètode i dispositius d’administració (alt i baix fluxe, sistema venturi).
 • Oxígen d’alt fluxe.
 • Modes d’ús.
 • Interfícies.

TALLER DE DRENATGE DE SECRECIONS

 • Demostració del drenatge de secrecions convencional i amb cought-assist.
 • Aspiració de secrecions de traqueotomia amb cought-assist.

TALLER DEL MANEIG DE TRAQUEOTOMIAS

 • Demostració pràctica de les cures de la traqueotomia i del maneig de les diferents cànules.
 • Maneig del baló i us dels diferents tipus de traqueotomies.
 • Vàlvules de fonació.
 • Administració d’oxígen amb i sense ventilació.

TALLER D’AVALUCIÓ DE MALALTS AMB IR

 • Interpretació dels gasos arterials, radiografies i auscultació.
 • Casos clínics.

MÒDUL 4: TREBALL FINAL DIPLOMATURA

Del 15 de maig al 15 de juny del 2023.

L’alumne haurà d’aplicar i demostrar les competències adquirides en la planificació, anàlisi i interpretació de dades en un treball per escrit. El document, escollit entre l’alumne i el tutor, es redactarà amb l’estructura d’un treball científic i seguirà unes normes editorials específiques proporcionades a aquest efecte.

Cada alumnes disposarà de dues tutories (en format on-line, telefònica o presencial) per cada unitat cursada.

PROFESSORAT

Pedro A. Antón Albisu.

Patricia Peñacorba Toribio.

Carmen Puy Rión.

Mercè Mayos Pérez.

Ariadna Farré Maduell.

Macarena Segura Medina.

Jorgina Serra López.

Sandra López Suárez.

Noelia Pérez Máquez.

José Blanco Valle.

Miquel Àngel Viciana Rodríguez.

Laura Jiménez Santamaría.

Ana Alonso León.

DIRECTORS DEL CURS

Vicente Plaza Moral MD, PhD

Director del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Director de la Càtedra INSPIRA-UAB.

Professor Agregat de la Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Director del Comitè de Formació i Docència de SEPAR.

Meritxell Peiró i Fàbregas, Inf. MsC

Enfemera en cap d’Aprenentatges d’Infermeria. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Directora de SEPAR Solidària.

Pedro A. Antón Albisu MD, PhD

Cap Clínic de la Unitat de Ventilació del Servei de Pneumologia y Al·lèrgia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Professor Associat de la Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

MÉS INFORMACIÓ DEL POSTGRAU

Altres articles d'interès

Curs teriopràctic per a la realització d’espirometries a Sant Pau

Formación en el Hospital de Sant Pau

Pneumòlegs de l’Hospital de Sant Pau animen els MIR a fer la seva residència al centre

Los estudiantes MIR de Neumología, al igual que del resto de especialidades, ya han empezado a escoger plaza. En total, más de 8.700 médicos eligen plaza de residente en función de sus resultados en el examen MIR del pasado mes de enero. El proceso terminará el 19 de abril.

Tercera edició del Postgrau ‘Atenció del Pacient amb sistema SRNI’

En breu començarà la tercera edició del Postgrau ‘Atenció del Pacient amb sistema SRNI’ impulsat per la Càtedra INSPIRA UAB (INStitut Per a la Investigació Respiratòria Avançada). Les preinscripcions ja estan obertes des d'ara i fins a l'1 d'octubre.