Diplomatura de Postgrau: Atenció al pacient amb sistemes de suport respiratori no invasiu (SRNI)

La Càtedra INSPIRA-UAB posa en marxa aquest postgrau per seguir amb un dels seus objectius com és la promoció de la docència per a l’excel·lència de la salut respiratòria. La recent pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat una millora en el coneixement general dels sistemes respiratoris no invasius, la ventilació no invasiva i oxigenoteràpia d’alt flux, entre d’altres.

Es dirigeix preferentment a professionals sanitaris amb el grau d’infermeria, que vulguin aprofundir en el coneixement especialitzat de l’atenció al pacient amb sistemes de suport respiratori no invasiu (SRNI).

INFORMACIÓ GENERAL

PLACESCRÈDITSLLOCPREUINICI DEL CURSDATES MATRICULACIÓMODALITATAVALUACIÓ
26-3030 ECTSUAB1.700 €01/12/2021Fins el 30/11/2021Semi-presencial
+
On-line
40% examen classes teòriques
+
30% examen taller presencial
+
30% TFM

OBJECTIUS

 • Desenvolupar competències específiques en atenció al pacient amb patologia respiratòria amb necessitat de Sistemes de Suport Respiratori No Invasiu (SRNI) com la ventilació no invasiva, CPAP o ventilació mecànica per traqueotomia o sistemes d’oxigenoteràpia d’alt flux.
 • Liderar la planificació i el desenvolupament de models d’intervenció per fomentar l’atenció integral a les persones amb patologia respiratòria i a les seves famílies.
 • Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures i intervencions en situacions d’alta complexitat tenint en compte les necessitats del pacient i la seva família utilitzant l’evidència científica en la programació d’activitats específiques i individualitzades.
 • Demostrar els coneixements i habilitats avançades per al desenvolupament i aplicació dels procediments i tècniques clíniques necessàries per atendre el pacient amb patologia respiratòria amb criteris de seguretat i qualitat.

L’alumne podrà triar entre cinc àrees per focalitzar la seva formació. Per tant, hi ha un contingut teòric comú per a tots els participants i la realització del Treball Final, amb un tema a escollir d’entre les matèries impartides.

PLA D’ESTUDIS

MÒDUL 1: INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA AGUDA I CRÒNICA

CAPÍTOL 1.1

 • Fisiopatologia respiratòria.
 • Insuficiència respiratòria aguda (IRA) i insuficiència respiratòria crònica.
 • Escenaris clínics.

Prof. Antonio Antón

CAPÍTOL 1.2

 • Ventilació no invasiva en situacions d’agudització.
 • Sistemes de pressió i procediment.

Prof. Patricia Peñacorba

CAPÍTOL 1.3

 • Ventilació no invasiva en el pacient crònic.
 • Sistemes de pressió i procediment.

Prof. Carmen Puy

CAPÍTOL 1.4

 • Insuficiència respiratòria crònica i trastorns respiratoris del son.

Prof. Mercè Mayos

CAPÍTOL 1.5

 • Oxigenoteràpia en situacions agudes i crònica.

Prof. Laura Jiménez / Ariadna Farré

CAPÍTOL 1.6

 • Fisioteràpia respiratòria, sistemes de drenatge de secrecions.
 • Cought-assist.

Prof. Macarena Segura

MÒDUL 2: MANEIG I SEGUIMENT DELS PACIENTS AMB SRNI

CAPÍTOL 2.1

 • Infermera de Pràctica Avançada (IPA).

Prof. Jorgina Serra

CAPÍTOL 2.2

 • Maneig i seguiment dels pacients amb Teràpies Respiratòries Domiciliàries (TRD).

Prof. Sandra López / Noelia Pérez

CAPÍTOL 2.3

 • Maneig del pacient traqueotomitzat amb o sense ventilació.

Prof. José Blanco

CAPÍTOL 2.4

 • Ètica.
 • Protecció dels drets dels malalts.
 • Legislació actual.
 • Consentiment informat.
 • Documents de voluntats anticipades abans de passar a la part pràctica.

Prof. Miquel Àngel Viciana

MÒDUL 3 (PRÀCTIC): TALLERS

Tallers pràctics en petits grups durant 5 dies. Cada àrea temàtica tindrà un màxim de 6-8 alumnes:

 • TALLER DE VENTILACIÓ
  • Tipus d’equips de ventilació.
  • Interfícies.
  • Maneig dels equips i adaptació.
  • Anàlisi de software del respirador.
  • Telemonitorització i teletractament.
 • TALLER D’OXIGEN
  • Tipus de fonts fixes i portàtils.
  • Mètodes i dispositius d’administració (alt i baix flux, sistema venturi).
  • Oxigen d’alt flux.
  • Modes d’ús.
  • Interfícies.
 • TALLER DE DRENATGE DE SECRECIONS
  • Demostració pràctica del drenatge de secrecions convencional i amb cought-assist.
  • Aspiració de secrecions per traqueotomia amb cought-assist.
 • TALLER DEL MANEIG DE TRAQUEOTOMIES
  • Demostració pràctica de les cures de la traqueotomia i del maneig de les diferents cànules.
  • Maneig del baló i ús dels diferents tipus de traqueotomies.
  • Vàlvules de fonació.
  • Administració d’oxigen amb i sense ventilació.
 • TALLER D’AVALUACIÓ DEL MALALT AMB IR.
  • Interpretació dels gasos arterials.
  • Interpretació de les proves de funció pulmonar.
  • Interpretació dels estudis del son.
  • Auscultació.

MÒDUL 4: TREBALL FINAL DIPLOMATURA

Del 16 de maig al 30 de juny del 2022.

L’alumne haurà d’aplicar i demostrar les competències adquirides en la planificació, anàlisi i interpretació de dades en un treball per escrit. El document, escollit entre l’alumne i el tutor, es redactarà amb l’estructura d’un treball científic i s’atindrà a unes normes editorials específiques proporcionades a aquest efecte.

Cada alumne disposarà de dues tutories (en format on-line, telefònica o presencial) per cada unitat cursada.

PROFESSORAT

Pedro A. Antón Albisu.

Patricia Peñacorba Toribio.

Carmen Puy Rión.

Mercè Mayos Pérez.

Laura Jiménez Santamaría.

Ariadna Farré Maduell.

Macarena Segura Medina.

Jorgina Serra López.

Sandra López Suárez.

Noelia Pérez Máquez.

José Blanco Valle.

Miquel Àngel Viciana Rodríguez.

DIRECTORS DEL CURS

Vicente Plaza Moral MD, PhD

Director del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Director de la Càtedra INSPIRA-UAB. Professor Agregat de la Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Director del Comitè de Formació i Docència de SEPAR.

Meritxell Peiró i Fàbregas, Inf. MsC

Infermera Supervisora del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Membre del Comitè de Qualitat i Innovació de SEPAR.

Pedro A. Antón Albisu MD, PhD

Cap Clínic de la Unitat de Ventilació del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Professor Associat de la Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

MÉS INFORMACIÓ DEL POSTGRAU

Altres articles d'interès

La gent gran, un dels grups poblacionales amb més trastorns del son

Un dels grups poblacionals que pateixen més trastorns de son, a més de les dones, són les persones grans.

El desafiament hivernal: Com enfrontar-se a les malalties respiratòries

La combinación de temperaturas frías, aire seco y la circulación de virus respiratorios crea un entorno propicio para microorganismos como los virus.

Càtedra INSPIRA-UAB i el Dia Mundial de l'Asma

Sant Pau commemora el Dia Mundial de l’Asma

El Servei de Pneumologia i Al·lèrgia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Càtedra INSPIRA-UAB han commemorat el Dia Mundial de l'Asma, en una jornada pensada per les persones afectades per aquesta malaltia